Κοινωνική Ευθύνη

Στην Bristol-Myers Squibb, εστιάζουμε στην αποστολή μας να ερευνούμε, να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε καινοτόμα φάρμακα που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών. Επιπλέον, εργαζόμαστε με συνέπεια στη δέσμευσή μας για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η ηθική δεοντολογία αποτελεί τη βάση για την καθημερινή μας εργασία. Ως ηγετική παρουσία στον τομέα της βιοφαρμακευτικής, αναλαμβάνουμε σοβαρά τις ευθύνες μας και πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό, προς όφελος των ασθενών παγκοσμίως, της εταιρείας μας, των εργαζομένων μας, των μετόχων και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Διαβάστε την αναφορά ΕΚΕ για το 2014