Υποστήριξη μέσω χρηματοδότησης, δωρεών

& εταιρικών χορηγιών

Η Bristol-Myers Squibb προσφέρει τη δυνατότητα για τις παρακάτω μορφές (ή τα παρακάτω είδη ) οικονομικής υποστήριξης καθώς και υποστήριξης σε είδος.

  • Φιλανθρωπικές δωρεές
  • Ανεξάρτητη ιατρική εκπαίδευση
  • Υποστήριξη μέσω εταιρικών χορηγιών
  • Εταιρική συμμετοχή
  • Προπτυχιακές υποτροφίες
  • Μεταπτυχιακές υποτροφίες
  • Χορηγία για την εκπαίδευση ασθενών
  • Χορηγίες έρευνας (Κονδύλια που παρέχονται σε ένα ίδρυμα/οργανισμό για την υποστήριξη επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων με ευρύ πεδίο που σχετίζονται με το θεραπευτικό πεδίο δραστηριότητας (ή ενδιαφέροντος) της Bristol-Myers Squibb. Οι χορηγίες έρευνας διαφέρουν από τις έρευνες που επιχορηγούνται από τον ερευνητή (Investigator Sponsored Research, ISR). Εάν σας ενδιαφέρει να υποβάλετε μια πρόταση για ISR,κάντε κλικ εδώ

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για οποιοδήποτε από αυτά τα είδη υποστήριξης μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την Επιστολή Υποβολής Αιτήματος της BMS.

Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αίτηση «Επιστολή Υποβολής Αιτήματος».