Θεραπευτικές κατηγορίες

Η Bristol-Myers Squibb εστιάζει στην ανακάλυψη και την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων που απευθύνονται σε σοβαρές ασθένειες σε τομείς με σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Εστιάζουμε τις ερευνητικές μας προσπάθειες σε 4 κύριους θεραπευτικούς τομείς:

Ογκολογία/ Αιματολογία
Ιολογία
Ανοσολογικές παθήσεις
Καρδιαγγειακά νοσήματα


Ογκολογία/Αιματολογία
Η Bristol-Myers Squibb δεσμεύεται να ανακαλύπτει, να αναπτύσσει και να παρέχει καινοτόμα φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου. Η σειρά παραγωγής προϊόντων μας στην ογκολογία είναι δυναμική, με αρκετά πειραματικά σκευάσματα κατά του καρκίνου σε φάση ανάπτυξης. Πρόκειται επίσης για μία σειρά παραγωγής που είναι ποικιλόμορφη, η οποία αντανακλά ένα εύρος εφαρμογών και ερευνητικών προγραμμάτων. Ένας τέτοιος τομέας είναι ο τομέας της ανοσο-ογκολογίας.

Η Bristol-Myers Squibb δεσμεύεται να ανακαλύπτει, να αναπτύσσει και να παρέχει καινοτόμα φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου. Η σειρά παραγωγής προϊόντων μας στην ογκολογία είναι δυναμική, με αρκετά πειραματικά σκευάσματα κατά του καρκίνου σε φάση ανάπτυξης. Πρόκειται επίσης για μία σειρά παραγωγής που είναι ποικιλόμορφη, η οποία αντανακλά ένα εύρος εφαρμογών και ερευνητικών προγραμμάτων. Ένας τέτοιος τομέας είναι ο τομέας της ανοσο-ογκολογίας.

Η ανοσο-ογκολογία αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στην έρευνα για τον καρκίνο, που επιδιώκει να αξιοποιήσει το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού για την καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων. Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της επιστήμης αυτής με διάφορα σκευάσματα υπό ανάπτυξη, τα οποία επί του παρόντος τελούν υπό διερεύνηση για χρήση σε διάφορους τύπους καρκίνου, καθώς και με ένα εγκεκριμένο ανοσοογκολογικό φάρμακο που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μελέτη για νέες ενδείξεις.

Η στόχευση ασθενών με μεγαλύτερη ακρίβεια για επιλεγμένες θεραπείες είναι ένας άλλος σημαντικός τομέας-στόχος στην ογκολογία. Οι κλινικοί βιοδείκτες και οι φαρμακογονιδιωματικές μελέτες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τον προσδιορισμό ομάδων και υποομάδων ασθενών που είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από ένα υπό διερεύνηση παράγοντα για τη μεγιστοποίηση των πιθανών οφελών του.

Ο καρκίνος αντιπροσωπεύει ένα πλήθος ασθενειών. Επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας σε τύπους καρκίνου, όπου οι ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, με βάση τα κενά που υπάρχουν στις τρέχουσες θεραπείες και το μέγεθος της επιβάρυνσης για τη δημόσια υγεία, είναι ιδιαίτερα υψηλές. Αυτές περιλαμβάνουν τον καρκίνο του πνεύμονα, τον καρκίνο του προστάτη, το μελάνωμα, και καρκίνους στο γαστρεντερικό και αιματοποιητικό σύστημα.

Ο καρκίνος είναι επίσης μια κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, και μια ασθένεια την οποία υπολογίζουμε με παγκόσμια προοπτική. Για παράδειγμα, το πρόγραμμά μας για το γαστρικό καρκίνο και τον καρκίνο του οισοφάγου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, όπου ο επιπολασμός των παθήσεων αυτών είναι υψηλότερος.

Μεγάλη πρόοδος έχει γίνει για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία πολλών μορφών καρκίνου. Εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις και ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Η Bristol-Myers Squibb κατέχει ηγετική παρουσία στη θεραπεία του καρκίνου από το 1970 και συνεχίζει να δεσμεύεται για την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων θεραπευτικών επιλογών που προσφέρουν ελπίδα στους ασθενείς.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mycmllife.gr και λάβετε χρήσιμες πληροφορίες για τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ) και την αντιμετώπισή της.


Ιολογία
Bristol-Myers Squibb επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση σημαντικών ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών των ασθενών με χρόνιες ιογενείς παθήσεις και σχετιζόμενες ασθένειες. Επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας στις ηπατίτιδες Β και C και τον ιό HIV/AIDS, όπου επιδιώκουμε σημαντικές προόδους στα ποσοστά ίασης, την επιβίωση και την ποιότητα ζωής.

Ηπατίτιδα

Οι ηπατίτιδες Β και C είναι οι πιο σημαντικές μορφές της συχνά θανατηφόρου ηπατικής νόσου. Η πιο συχνή από όλες τις σοβαρές λοιμώξεις του ήπατος,η ηπατίτιδα Β, ευθύνεται για το θάνατο 600.000 ανθρώπων περίπου το χρόνο. Σε ένα σύνολο άνω των δύο δισεκατομμυρίων ατόμων που έχουν προσβληθεί παγκοσμίως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περίπου 350 εκατομμύρια άτομα έχουν χρόνια ηπατίτιδα Β, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση και καρκίνο του ήπατος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 170 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από χρόνια ηπατίτιδα C, και περίπου 3-4 εκατομμύρια άτομα προσβάλλονται από τον ιό κάθε χρόνο. Όπως και η χρόνια ηπατίτιδα Β, η χρόνια ιογενής λοίμωξη της ηπατίτιδας C μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως κίρρωση και καρκίνο του ήπατος, και υπάρχει το ενδεχόμενο να οδηγήσει στην ανάγκη για μεταμόσχευση ήπατος.

Αν και οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει μερικές αποτελεσματικές θεραπείες τα τελευταία χρόνια για την ηπατίτιδα Β και C, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, οι οποίες οφείλονται σε προβλήματα που σχετίζονται με τη δραστικότητα, την ανθεκτικότητα και την ανεκτικότητα. Αναγνωρίζοντας αυτές τις ανάγκες, εργαζόμαστε για να παρέχουμε νέες θεραπείες και για τις δύο μορφές αυτής της ιδιαίτερα διαδεδομένης λοιμώδους ασθένειας.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hepb.gr και ενημερωθείτε για όλες τις πτυχές της ηπατίτιδας Β, από την πρόληψη έως την αντιμετώπιση της νόσου.

HIV/AIDS

Ο ιός HIV/AIDS είναι μια χρόνια, απειλητική για τη ζωή πάθηση που προκαλείται από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Ο HIV παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, μειώνοντας την ικανότητά του να καταπολεμήσει αποτελεσματικά ιούς, βακτήρια και μύκητες. Το ανεπαρκές ανοσοποιητικό σύστημα θέτει τους ασθενείς σε μεγαλύτερο κίνδυνο επικίνδυνων λοιμώξεων στις οποίες ο οργανισμός θα έπρεπε κανονικά να αντιστέκεται, καθώς και σε ορισμένους τύπους καρκίνου.

Όταν το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) εντοπίστηκε για πρώτη φορά πριν από 25 χρόνια περίπου, υπήρχαν λίγες επιλογές θεραπείας. Σήμερα, ενώ εξακολουθεί να μην υπάρχει ίαση, οι φαρμακευτικές αγωγές έχουν μετατρέψει τον ιό HIV σε μια χρόνια ασθένεια για πολλούς ανθρώπους. Σήμερα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το HIV / AIDS,υπάρχουν 33,3 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με τον ιό HIV/AIDS σε όλο τον κόσμο.

Η Bristol-Myers Squibb κατέχει επί μακρόν ηγετική θέση στην ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων κατά του HIV/AIDS και θα συνεχίσει να διεξάγει έρευνες για το HIV/AIDS στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της.

Η εταιρεία μας διαθέτει σημαντικούς πόρους Έρευνας & Ανάπτυξης για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπειών στον παγκόσμιο αγώνα κατά του HIV/AIDS. Διερευνούμε νέους τρόπους για την καταπολέμηση του ιού του AIDS και για την απλοποίηση των θεραπειών με σκοπό τη διευκόλυνση των ασθενών.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.sheprogram.gr και ενημερωθείτε σχετικά με τη αντιμετώπιση του ιού ΗIV στις γυναίκες.


Ανοσολογικές παθήσεις
Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι η φυσική άμυνα του οργανισμού ενάντια στις ασθένειες. Ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα χαρακτηρίζεται από τη συντονισμένη ανταπόκριση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και των χημικών μεσολαβητών με σκοπό την άμυνα του οργανισμού κατά της εισβολής παθογόνων παραγόντων όπως βακτηρίων, ιών, ακόμη και καρκινικών κυττάρων.

Οι διεργασίες του ανοσοποιητικού συστήματος μεσολαβούν σχεδόν σε κάθε ανθρώπινη ασθένεια. Διερευνώντας τρόπους για τη διαμεσολάβηση σε αυτές τις διεργασίες - προάγοντας αυτές όταν βοηθούν τον οργανισμό και καταστέλλοντάς αυτές όταν δεν το βοηθούν - είναι η βασική πρόκληση αυτού του θεραπευτικού τομέα. Το πρόγραμμα ανοσολογίας της Bristol-Myers Squibb επικεντρώνεται σε μια κατηγορία ασθενειών του ανοσοποιητικού με ιδιαίτερα ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των:

Ρευματοειδή Αρθρίτιδα
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡA) είναι μία χρόνια, συστημική, αυτοάνοση φλεγμονώδης διαταραχή που επηρεάζει τις αρθρώσεις, η οποία οδηγεί συχνά σε χρόνιο πόνο, λειτουργική απώλεια και μη αναστρέψιμη βλάβη. Ο ρυθμός εμφάνισης της νόσου σε παγκόσμια κλίμακα θεωρείται ότι κυμαίνεται από 0,5 έως 1 τοις εκατό του γενικού πληθυσμού, με τις γυναίκες να έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να προσβληθούν συγκριτικά με τους άνδρες. Ο ρυθμός εμφάνισης της ΡΑ αυξάνει επίσης με την ηλικία, ενώ ο αριθμός των περιπτώσεων αναμένεται να αυξηθεί με την αλλαγή των δημογραφικών στοιχείων του πληθυσμού. Παρά τις πρόσφατες προόδους στη θεραπεία, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες στη ΡA. Η έρευνά μας εστιάζει στον προσδιορισμό θεραπειών με βελτιωμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για τη ΡΑ, καθώς και για σχετιζόμενες παθήσεις, όπως η ψωριασική αρθρίτιδα.

Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου
Η Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου (ΦΝΕ) έχει δύο κύριες υποομάδες: την ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) και της νόσο του Crohn. Οι παθήσεις αυτές προκαλούν χρόνια φλεγμονή του πεπτικού συστήματος και μπορεί να είναι επώδυνες και εξουθενωτικές. Ενώ η ΦΝΕ ενδέχεται να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι πιο συχνή στους νέους, με συχνότερη ηλικία έναρξης της νόσου τα 15 - 30 έτη. Η Bristol-Myers Squibb εστιάζει στον εντοπισμό πιθανών θεραπειών που μπορούν να αναστείλουν την υποκείμενη φλεγμονώδη διαδικασία και να βοηθήσουν στην αποκατάσταση και επούλωση των προσβεβλημένων περιοχών.

Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
Οι ασθενείς που έχουν την τύχη να υποβληθούν σε μεταμόσχευση νεφρού εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αρκετά ιατρικά προβλήματα, το μεγαλύτερο από τα οποία είναι συνήθως η απόρριψη του οργάνου και οι παρενέργειες από ορισμένα φάρμακα που χορηγούνται συνήθως για την πρόληψη της απόρριψης οργάνων. Συνεχίζουμε να διερευνούμε τη χρήση βέλτιστων ανοσοκατασταλτικών σχημάτων προκειμένου να συμβάλλουμε στη βελτίωση της έκβασης του ασθενούς.

Ίνωση
Ίνωση είναι ο σχηματισμός περίσσειας ινώδους ιστού που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ενός οργάνου. Η ίνωση είναι ένα σημαντικό στοιχείο πολλών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων της κίρρωσης του ήπατος, της καρδιακής ανεπάρκειας, του σκληροδέρματος και της πνευμονικής ίνωσης.

Λύκος
Ο Λύκος είναι μια δια βίου και δυνητικά θανατηφόρος διαταραχή, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους δικούς του ιστούς και όργανα του σώματος. Υπάρχουν πολλές μορφές Λύκου, με διαφορετικά συμπτώματα που ποικίλουν ανάλογα με τον κάθε ασθενή. Οι περιοχές του σώματος που προσβάλλονται συνηθέστερα είναι οι αρθρώσεις, το δέρμα, τα νεφρά, η καρδιά, οι πνεύμονες, τα αιμοφόρα αγγεία και ο εγκέφαλος. Στην Bristol-Myers Squibb, επικεντρώνουμε την έρευνά μας στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, την πιο κοινή μορφή Λύκου, και τη νεφρίτιδα του λύκου, μια σχετιζόμενη νεφρική νόσο.


Καρδιαγγειακά νοσήματα
Η Bristol-Myers Squibb, με ηγετική παρουσία και πρωτοπόρος στον αγώνα κατά των καρδιαγγειακών νοσημάτων για δεκαετίες, παραμένει αφοσιωμένη στην ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμάκων σε αυτόν τον κρίσιμο θεραπευτικό τομέα.

Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στον ανεπτυγμένο κόσμο. Έχουν γίνει πολλές σημαντικές πρόοδοι στη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων και η πρόοδος αυτή πρέπει να συνεχιστεί. Λαμβάνοντας μια εστιασμένη προσέγγιση, έχουμε επικεντρωθεί σε παθήσεις υπαρκτές και σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αρρυθμία, η κολπική μαρμαρυγή, η αθηροσκλήρωση, η καρδιακή ανεπάρκεια και η θρόμβωση.

Οι ερευνητές μας εργάζονται σε ένα πλήθος καινοτόμων προγραμμάτων σε αυτούς τους τομείς ασθενειών με στόχο τον εντοπισμό ασφαλέστερων, πιο στοχευμένων και πιο αποτελεσματικών θεραπειών. Για παράδειγμα, επί του παρόντος βρίσκονται υπό κλινική ανάπτυξη σκευάσματα για τη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής, την πιο συχνή μορφή μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού, σε κυτταρικό επίπεδο μέσω ελέγχου συγκεκριμένων καναλιών ιόντων που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. Ένα πρόγραμμα σχετικά με την αθηροσκλήρωση διερευνά επί του παρόντος μια νέα προσέγγιση της αγγειακής βιολογίας που επιδιώκει να αντιμετωπίσει την ασθένεια στο τοίχωμα του αγγείου για την πιθανή σταθεροποίηση και μείωση της πλάκας που ενδέχεται να συσσωρευτεί και να γίνει επικίνδυνη με το πέρασμα του χρόνου.

Επιπρόσθετα με τα προγράμματα για τα υπό διερεύνηση σκευάσματα, τα εγκεκριμένα φάρμακα επίσης υποβάλλονται, ως είθισται, σε συνεχή κλινική ανάπτυξη, καθώς οι ερευνητές διερευνούν πιθανές νέες ενδείξεις και μορφές σκευασμάτων που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους ασθενείς.

Η Bristol-Myers Squibb έχει μακρά ιστορία ηγετικής παρουσίας στη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων. Ο πρώτος αναστολέας ACE, μια σημαντική ανακάλυψη για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής ανεπάρκειας, αναπτύχθηκε πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και εξακολουθεί σήμερα να συνταγογραφείται. Αυτή η δέσμευση συνεχίζεται για την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπειών που μπορεί μια μέρα να δώσουν ελπίδα στους ασθενείς με καρδιαγγειακές νόσους, σε όλο τον κόσμο.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.
Την ευθύνη της ενημέρωσης φέρει η εταιρεία ΜΠΡΙΣΤΟΛ-ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥΙΜΠ Α.Ε.
Υπεύθυνος του περιεχομένου της ιστοσελίδας: Μιλτιάδης Ζήσης, Ιατρικός Διευθυντής της ΜΠΡΙΣΤΟΛ-ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥΙΜΠ Α.Ε