Συμμόρφωση και Δεοντολογία

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Bristol-Myers Squibb διέπεται παγκοσμίως από την ηθική και την ακεραιότητα. Ζητούμε από το σύνολο των εργαζομένων μας, τους συμβούλους, τους προμηθευτές και τους ιδιώτες που συναλλάσσονται με την Bristol-Myers Squibb, να είναι ενήμεροι και να συμμορφώνονται με τα υψηλά πρότυπά μας περί ηθικής δεοντολογίας.

Στην αποστολή μας να ανακαλύψουμε, να αναπτύξουμε και να παρέχουμε καινοτόμα φάρμακα που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, υποστηρίζουμε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον και ενσερνιζόμαστε τις πολιτικές και πρακτικές που αξίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Διαβάστε το κείμενο σχετικά με τις Αρχές Ακεραιότητας της BMS