ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της Bristol –Myers Squibb μπορείτε να στείλετε mail στο medinfo.greece@bms.com