Διαφορετικότητα

Στην Bristol-Myers Squibb, η ποικιλόμορφη ομάδα εργαζομένων και η εταιρική κουλτούρα συντελούν στην επίτευξη της επιχειρηματικής μας στρατηγικής στο χώρο της βιοφαρμακευτικής καθώς και στην καινοτομία. Είμαστε δεσμευμένοι στην ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού και μιας κουλτούρας που ενθαρρύνει την αριστεία, την ηγεσία, την καινοτομία και την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας εξελίσσεται καθώς εμείς επιδιώκουμε να αντικατοπτρίζουμε τη διαφορετικότητα μεταξύ των ασθενών, των ιατρών, των μετόχων και των κοινοτήτων εντός των οποίων ζούμε και εργαζόμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τη διαφορετικότητα με την ευρύτερη έννοια - συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, της εθνικότητας, του φύλου, της εμφάνισης, της φυλής, των σωματικών ικανοτήτων, της θρησκείας, της κοινωνικο-οικονομικής προέλευσης, των πολιτικών πεποιθήσεων, του σεξουαλικού προσανατολισμού και του τρόπου σκέψης. Οι απόψεις αυτές μάς δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας όπου όλοι μπορούν να συμβάλλουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.